Blir det virkelig mindre og mindre sjøis i Arktis eller den sterke Goreeffekten?

bronsealder slange mann
september areal 1979-2012

McKibben mente da han mottok Sofieprisen at 80% av sommerisen var “tapt”. 40% er nok et mer korrekt estimat og siden har ikke sommerisareal vært mindre enn i 2012 i Arktis

Vi blir til stadighet fortalt at havisen i Arktis forsvinner mer og mer. Den kjente klimaaktivisten Bill McKibben skrev da han mottok Sofieprisen at i 2013 var 80% av sommerisen tapt.( http://www.sofieprisen.no/Articles/757.html)

Det riktige tallet på den tiden var vel nærmere 40%. som vist på figuren Men jeg tror ikke han må levere tilbake millionene han fikk i prisen fra Gaarder. Tapet pr år var i gjennomsnitt omtrent 100000 kv km gjennom 35 år som gir 3,5 mill kv km av ca 9 mill kv km i 1979 som kan ha vært nær et toppår for arktisk havisareal. Denne omtrentligheten ser ut til å være regelen snarere enn unntaket for klimaaktivister og deres faglige rådgivere. Som vi ser nedenfor ble 2012 et bunnår for sommerisen og den har økt med ca 1 mill kv km eller ca 10 % i forhold til 1979 og 30% i forhold til 2012. Al Gore hevdet at det ville være 0 mill kv km i 2013 i sin Nobeltale i 2007 så vi kan kan vel kalle dette den sterkeste Goreffekten siden det ofte blir kaldt der den tidligere amerikanske visepresidenten skal holde tale om globale klimaendringer eller global oppvarming som det ofte ble kalt før.

Forskere skremmes av sjokkfunn i Arktis: – Vi har aldri sett noe som dette før.

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskere-skremmes-av-sjokkfunn-i-arktis—vi-har-aldri-sett-noe-som-dette-for/70129973

Sitat fra denne artikkelen:

«Det er allerede godt kjent at sjøisen i Arktis smelter. Og det i et tempo som stadig overrasker forskere verden over. Det blir mindre og mindre sjøis i Arktis, og det er en trend som bare fortsetter og fortsetter, sier klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved Cicero til Dagbladet.»

Historisk har det vært mange isfrie arktiske somre selv om det er en stund siden og ennå er ikke dette påvist i moderne tid selv om det ble spådd av Al Gore i hans Nobeltale i 2006 skulle inntreffe i 2013. Det var året sommerisen faktisk ser ut til å ha begynt en årlig økning.

http://www.ngu.no/nyheter/mindre-i-polhavet-6-7000-år-siden-0

Tallene viser ikke et slikt bilde entydig. Sommerisen har ikke nådd lavere enn i 2012 og i juli i år var det 1 mill kvkm mer havis enn i juli 2012. Rundt 2006 snudde tendensen til vårsmelting til stadig mindre. Isvolumet i Arktis sommeren 2018 er også i overkant av gjennomsnittet de siste tiår.

smelting 79-17

Differansen mellom isareal i juni og desember viser utflating av smelting som mer sannsynlig enn lineær økning

isareal juni 2000-2018

Differansen mellom isareal i juni og desember viser utflating av smelting som mer sannsynlig enn lineær økning

isareal des 00-18

Differansen mellom isareal i juni og desember viser utflating av smelting som mer sannsynlig enn lineær økning

 

Forsiktig kan vi si at arktisk isareal avtok mest i perioden 1979 til 2006, men at perioden 2006 til 2018 er preget av mindre smelting og for sommerisen økning fra 2012 til 2018 til et nivå som er sammenliknbart med 2006. dr. Samsets melding grenser til «fake news» etter min oppfatning. Jeg forstår at CICERO ikke vil dele plattform med noen som stiller spørsmål ved grunnleggende målinger av de klimafaktorer de selv framhever.CICE_combine_thick_SM_EN_20180916

Alle data fra det danske meteorologisk institutt
Månedlig middel for arktisk isareal 1979-

Arktisk isvolum

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s