Har AGW overtatt for UFO som folkets pseudovitenskap?

bronsealder slange mann

Er det en UFO fra bronsealderen vi ser over slangen/bølgen og som mannen er så redd for?(Helleristning fra Bohuslän i Sverige)

Guardian skriver 21.september 2018 “What is behind the decline in UFO sightings?” Siden 2014 har det vært en klar nedgang i antall observasjoner av UFOer. Litt løslig går dette i artikkelen under kategorien pseudo-vitenskap og kan vi dermed si at folkets generelle interesse for pseudovitenskap som kiropraktikk, astrologi osv er på veg nedover undres forfatteren Philip Jaekl. UFOer som er knyttet til påståtte bortføringer og kommende rominvasjoner har spilt en rolle som skremsel i folkefantasien. I dag vil jeg hevde at det er en enda mer usynlig, luktfri og snikende fiende nemlig CO2 som har overtatt i folkefantasien som trusselen som skal ta oss alle over i en grusommere tilværelse. Det er nemlig nesten umulig å bruke et mobilkamera for å oppdage CO2. Det er mye enklere å se den store “klimagassen” vanndamp, men den er vi så vant til at den kan umulig være så farlig. Den regulerer jo allerede været og dermed klima på jorda sammen med sola.

Men hva er en pseudovitenskap?

Mange definisjoner her

https://www.dictionary.com/browse/pseudoscience:

noun 

any of various methods, theories, or systems, as astrology, psychokinesis, or clairvoyance, considered as having no scientific basis.

Fra Wikipedia:

Pseudoscience consists of statements, beliefs, or practices that are claimed to be both scientific and factual, but are incompatible with the scientific method.[1][Note 1] Pseudoscience is often characterized by contradictory, exaggerated or unfalsifiable claims; reliance on confirmation bias rather than rigorous attempts at refutation; lack of openness to evaluation by other experts; and absence of systematic practices when developing theories, and continued adherence long after they have been experimentally discredited. The term pseudoscience is considered pejorative[4] because it suggests something is being presented as science inaccurately or even deceptively. Those described as practicing or advocating pseudoscience often dispute the characterization.[2]

What Is Pseudoscience? 

 (scientific american)

Hvordan gjøre vitenskaplig eller pseudovitenskaplig arbeid

En forsker på tomatdyrking vil vite om tomatplanter vokser bedre eller dårligere i kompost i forhold til vanlig dyrkningsjord som kan kjøpes i butikk. Forskeren setter opp et eksperiment der han setter 50 tomatplanter i vanlig jord og 50 planter i kompostjord. Etter 3 mnd skal veksten måles.

Siden forskeren ønsker å finne ny kunnskap om dyrking av tomatplaneter så setter forskeren opp to hypoteser. Den første er at det ikke er noen forskjell og den andre at den vokser fortere i kompost enn i vanlig jord. Hva enn resultatet av eksperimentet blir så kan det sies at ny kunnskap er vunnet. Hvis de vokser omtrent i samme vekstrate eller i raskere eller langsommere så vil forskeren ha lært noe. Forskeren er nøye med å bruke distinkt forskjellige hypoteser og vet at bare en hypotese av gangen kan testes. Man kan umulig teste begge. Det alminnelig forventede resultat som er samme vekst kalles null-hypotese og forsøket på ny viten kalles den alternative hypotesen. Det er null-hypotesen som må utelukkes men forskeren er enig med seg selv om 95% signifikans som vil si at minst 48 av plantene på kompost må vokse raskere enn de 50 i vanlig jord gjennomsnittlig gjør for at null-hypotesen kan sies å være falsifisert. Altså må nesten alle tomatplantene vokse raskere i kompost for at null-hypotesen kan falsifiseres. Hvis f.eks. bare 30 er raskere enn gjennomsnitt for vekst i vanlig jord så er ikke null-hypotesen falsifisert. Det er slik naturvitenskap skal drives. Det må være høy signifikans for null-hypotesen for at den skal forkastes. Er det 99% signifikans som er kravet så må faktisk alle plantene vise større vekstrate i kompost enn i vanlig jord for å falsifisere det mest forventede resultat.

Pseudovitenskap etter Karl Poppers definisjon kan åpenbare seg når det gjennomføres eksperiment eller gjøres observasjoner der hypoteser ikke kan falsifiseres. Hvis vår forsker på tomatplanter hadde satt opp en alternativ hypotese som sa at veksten i kompost er forskjellig fra vekst i vanlig jord. Uten at det blir presisert mer eller mindre vekst så vil eksperimentet være ugyldig siden null-hypotesen dermed ville være umulig å falsifisere og eksperimentet ville typisk være av preudo-vitenskaplig type.

For tiden åpenbarer klimavitenskapen slik det er hevdet at 97% av forskerne er enige om at mennesket med sine utslipp av treatomige gasser spesielt og andre endringer på jordoverflaten generelt. Det er to hypoteser som brukes her om hverandre. Klimavitenskapen i dag kan sies å være basert på å vise hva som skjer når CO2 og noen andre tre- eller fleratomige gasser (klimagasser) slippes ut og blir mer eller mindre langvarige i atmosfæren. Den ene hypotesen er at det finner sted en generell oppvarming som følge av utslippene den andre er at det foregår klimaendringer som mindre havis og sterkere stormer også videre som ikke har vært å se før. Sammenliknet med tomatforskeren tilsvarer den første om økt temperatur på jorda som følge av eksperimentet med utslipp av klimagass er en alternativ hypotese mens null- hypotesen er at klimaet “endrer seg”.  Ønskemålet er jo å få “ny kunnskap” så da må eksperimentet eller observasjonssettet tilpasses dette. Som vi har sett er kravet til naturvitenskap at en  null-hypotese må kunne falsifiseres og null-hypotesen om “klimaendringer” kan ikke falsifiseres ettersom ethvert resultat vil kunne brukes for å vise høy signifikans for null-hypotesen og dermed sies at den ikke er falsifisert. Mer nedbør og mindre nedbør, mer is og mindre is, flere stormer og færre stormer blir brukt i denne signifikansen. Den alternative hypotesen om at temperaturen øker som følge av CO2 utslipp har dermed heller ingen mulighet til falsifisering. Man kan bare teste en hypotese av gangen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s